zvon 2005, bienále mladého umění, galerie hlavního města prahy / 05 / exhibitions and performances

česky