07 / práce

english

práce byla presentovaná na těchto výstavách:
2009
- Spiknutí, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2008
- Only those wild species that appeal to people will survive, Kunsthalle Basel