07 / práce

english

Poyblivý obraz – Akt sestupující ze schodů, 2min video smyčka se zvukem, instalace