07 / práce

english

Ten druhý (Po­prosil jsem svo­ji ženu, aby mi za­černi­la míst na tě­le, kte­ré si ne­vi­dím), pá­sy černo­bí­lého inversní­ho fil­mu 35mm, light-​box, 2007, foto Andy Keate